Vaša kartica lojalnosti

‏‏‎ ‎

Svako punoljetno fizičko lice koje popuni upisnicu sa svim neophodnim podacima ili izrazi želju da postane član kluba lojalnosti prilikom registracije na sajtu ili kad pristupa sajtu kao registrovani korisnik može postati član kluba lojalnosti i vlasnik kartice.

Prijavite se putem forme ispod kako biste svoju karticu lojalnosti dobili u najkraćem roku!

‏‏‎ ‎

  ‏‏‎ ‎

  ‏‏‎ ‎

  ‏‏‎OPŠTI USLOVI PROGRAMA LOJALNOSTI- ESOF D.O.O.

  1. OPĆENITO O PROGRAMU LOJALNOSTI-ESOF D.O.O. 
  Cilj je programa lojalnosti ESOF d.o.o. , pod nazivom Klub (dalje u tekstu program) omogućiti kupcima ESOF d.o.o koji se učlane u program lojalnosti da se koriste pogodnostima opisanim u nastavku. Kupci koji kupuju u maloprodajnim trgovinama ESOF d.o.o bit će uvršteni u program lojalnosti ESOF d.o.o. (uz njihovu ličnu saglasnost). Ti će kupci tokom godine ostvarivati određene pogodnosti u posebnim ponudama namijenjenim isključivo njima. U navedenim će se ponudama definirati pogodnosti i vremensko ograničenje ostvarivanja tih pogodnosti. Navedene će se pogodnosti iz ponude programa lojalnosti razlikovati od onih koje se u prodaji nude kupcima koji nisu u navedenom programu. Pogodnosti se međusobno isključuju.

  2. DEFINICIJE
  ESOF d.o.o. – organizator programa lojalnosti koji garantuje prava i pruža garanciju članovima programa lojalnosti.
  Program – program lojalnosti koji ESOF d.o.o. organizuje za svoje kupce koji kupuju u maloprodajnim trgovinama ili putem internetskih prodajnih platformi ESOF d.o.o. 

  Kupac – kupac koji još nije prihvatio Opće uslove programa. 
  Član – kupac koji je prihvatio Opće uvjete programa te kupovao u maloprodajnim trgovinama ili putem internetskih prodajnih platformi ESOF d.o.o. 

  Pogodnosti programa lojalnosti – ponude u kojima je izražena akcijska cijena ili druga pogodnost koja se nudi članu programa lojalnosti. 
  Kartica programa lojalnostii – kartica programa maloprodajnim trgovinama ili putem internetskih prodajnih platformi ESOF d.o.o. označena serijskim brojem, koju član dobiva kao potvrdu članskog statusa radi ostvarivanja pogodnosti koje nudi ESOF d.o.o. i eventualnog poklona iznenađenja. Kartica programa lojalnosti trajno je vlasništvo ESOF d.o.o.

  3. PRODAJNA MJESTA OBUHVAĆENA PROGRAMOM
  Prodajna mjesta obuhvaćena ovim programom su sve maloprodajnie trgovine u Bosni i Hercegovini i internetske prodajne platforme ESOF d.o.o. www.shop.esof.ba i www.flowers.esof.ba

  4. UČLANJENJE U PROGRAM LOJALNOSTI
  U program se može učlaniti svaka punoljetna osoba. Članstvo u programu je besplatno.
  Kupci koji žele sudjelovati u programu i zadovoljavaju navedene uslove članstva mogu se prijaviti za karticu lojalnosti  direktno u maloprodajnim trgovinama u BiH ili putem internetskih prodajnih platformi ESOF d.o.o. Kupac mora dati potrebne podatke te ispuniti pristupnicu (odštampanu u trgovinama) kako bi postao članom. Nakon toga dobiva članski karticu sa serijski brojem ugraviranim na istoj. Time član stječe pravo na pogodnosti svih usluga programa. Samo se fizičke osobe mogu registrovati  kao članovi programa.

  5. PRIHVAĆANJE I KORIŠTENJE KARTICE LOJALNOSTI ESOF D.O.O.

  Član dobiva karticu lojalnosti odmah nakon prihvaćanja Opšti uslova programa i popunjavanja pristupnice u maloprodajnim trgovinama ili putem internetskih prodajnih platformi ESOF d.o.o.

  Kako bi se mogao koristiti pogodnostima programa, član u pristupnici obvezatno treba navesti sve tačne podatke te mora poštovati ove opšte oslove. 
  Kartica lojalnosti, neovisno o obliku u kojem je izdana, isključivo je vlasništvo ESOF d.o.o. te se ne smije prodavati. Svaka kartica lojalnosti sadržava osobni identifikacijski broj kojim se potvrđuje identitet člana odnosno kartice. Član može imati samo jednu karticu lojalnosti. Karticom lojalnosti može se koristiti samo osoba koja je posjeduje. Član je odgovoran za sve radnje u vezi sa svojom karticom.
  Pogodnosti iz programa ne mogu se prenositi na drugog člana ili kupca niti se može zbrajati više pogodnosti. Pogodnosti iz programa lojalnosti imaju gotovinsku vrijednost koja se odmah realizira prilikom kupovine. 
  Prijevara ili pokušaj prijevare radi stjecanja pogodnosti strogo su zabranjeni. Ako član izgubi karticu ili mu je ukradu ili ako izgubi pristup svojoj e-adresi s koje se registrirao kao član, o tome mora neodgodivo obavijestiti ESOF d.o.o. e-porukom na sljedeću adresu: info@esof.ba
  Član programa lojalnosti pristaje da se njegovi lični podaci prikupljaju radi obrade i provođenja promotivnih aktivnosti ESOF d.o.o.

  6. STICANJE PRAVA IZ PROGRAMA LOJALNOSTI ESOF D.O.O.
  Pravila za stjecanje prava iz programa lojalnosti ESOF d.o.o.: 
  Kupci koji kupuju u maloprodajnim trgovinama ili putem internetskih prodajnih platformi ESOF d.o.o. bit će učlanjeni u program lojalnosti ESOF d.o.o, i da se suglase s time.
  Pogodnosti i ostali popusti Školske knjige, d. d.
  Član se koristi samo onim pogodnostima koje su mu odobrene i ponuđene u određenom razdoblju i za koje je dobio obavijest. Član ne može kombinirati određene popuste s ostalim aktualnim akcijama. 

  Valjanost pogodnosti iz programa vjernosti
  Pogodnosti iz programa lojalnosti definirat će se ponudama ili odlukama  o kojima će članovi biti blagovremeno obaviješteni. Ponude odnosno odluke mogu imati ograničeno trajanje. Valjanost ponude bit će jasno naznačena na obavijesti koju će ESOF d.o.o. uputiti članu prije početka ponude.

  7. POGODNOSTI KOJE NUDI PROGRAM LOJALNOSTI

  Članu koji zadovoljava oslove ESOF d.o.o. slat će na e-adresu ili putem socijalnih mreža ili putem drugih mobilnih aplikacija, ili obznanjeno na vidnom mjestu u maloprodajnoj trgovini a iznimno na drugi način, obavijesti o ponudama i pogodnostima koje vrijede unutar određenog razdoblja., Pogodnosti programa lojalnosti ostvaruju se onako kako su opisane u posebnoj ponudi. U posebnoj ponudi bit će izražena pogodnost i rok do kojega se ona može iskoristiti. Taj se rok ne može prekoračiti te se pogodnosti ne mogu mijenjati za novac ili neku drugu robu ili pogodnost.

  8. ČLANOVI OSTALIH PROGRAMA LOJALNOSTI ESOF D.O.O.

  Bude li ESOF doo. organizator dodatnih programa lojalnosti, prava i obaveze iz ovog programa vrijedit će i dalje i neće utjecati na ostale programe lojalnosti kao što ni ostali programi ne utječu na ovaj program. Pogodnosti pojedinih programa međusobno se isključuju, odnosno kupac ostvaruje pogodnosti na osnovi samo jednog od programa vjernosti.

  9. USLOVI I POSTUPCI PREKIDA ČLANSTVA
  Kad član prekida članstvo:
  Član može bilo kada odlučiti prekinuti svoje sudjelovanje u programu. Prekid članstva podrazumijeva kompletno povlačenje iz programa čime trajno prestaje postojeći odnos između ESOF d.o.o. i člana. Takav prekid podrazumijeva obvezu ESOF d.o.o da u bazi podataka izbriše sve podatke o članu. 

  Kad ESOF d.o.o prekida članstvo:
  Svako korištenje  kartice programa lojalnosti (a time i samog programa) u suprotnosti s ovim Opštim oslovima može prouzročiti trenutačno poništavanje kartice i pripadajućih pogodnosti, zatvaranje računa člana te brisanje pogodnosti.
  ESOF d.o.o.  ovlaštena je prekinuti članstvo ako procijeni da je član nanio štetu (materijalnu i nematerijalnu, a posebno ako je nanio štetu ugledu ESOF d.o.o. Član će o tome biti obaviješten.

  10. OBAVIJESTI O PROGRAMU
  Član ostvaruje uvid u sve informacije vezane za program i trenutačne pogodnosti članstva na internetskoj stranici shop.esof.ba i flowers.esof.ba ili facebook i instagram stranici ESOF d.o.o.

  Svi članovi koji su se učlanili u program saglasni su s primanjem pripadajućih općih promotivnih obavijesti preko elektroničkih i drugih medija te mogućih drugih oblika marketinških aktivnosti ESOF d.o.o. u budućnosti. 

  11. TRAJANJE PROGRAMA
  Program lojalnosti ESOF d.o.o. odluke ESOF d.o.o. o njegovu prestanku. Članovi će biti na vrijeme obaviješteni o datumu prestanka programa te će u određenom razdoblju moći iskoristiti ostatak pogodnosti koje su eventualno stekli u programu vjernosti. Nijedna od preostalih pogodnosti koje nisu iskorištene do datuma koji je određen kao prestanak programa više se neće moći iskoristiti ni zamijeniti za novac ili drugu pogodnost.

  12. PRIVATNOST PODATAKA I MJERODAVNO PRAVO
  Podaci prikupljeni tokom učlanjenja i vezani za korištenje kartice pogodnosti moraju se obraditi kako bi se klijentovi zahtjevi mogli odgovarajuće rješavati, kako bi se stvorile pogodnosti za člana, kako bi se mogle pružiti očekivane usluge te kako bi se članu mogle slati komercijalne obavijesti vezane za program vjernosti ili bilo koji drugi program koji ESOF d.o.o. može smisliti u budućnosti. Članstvo u programu podrazumijeva da član izričito i bezuvjetno prihvati ove Opšte uslove. Članovi su saglasni da se program može mijenjati, u cijelosti ili djelomično, te prekinuti. Ako se program prekine, svi članovi će biti obaviješteni putem internetskih platformi ESOF d.o.o.

  Ovi Opšti uslovi  stupaju na snagu sa danom 25.11.2021. godine


  Promijeni li se program, ESOF d.o.o ovlaštena je jednostranom odlukom mijenjati Opšte uslove, ali uz obavezu da se izmijenjeni Opšte uslove objave na stranici www.shop.esof.ba i www.flowers.esof.ba  u roku od 48 sati od dana izmjene.
  U eventualnom sporu između člana i ESOF d.o.o.. obje su strane saglasne da će spor najprije pokušati riješiti mirnim putem, a dogodi li se sudski spor, ugovorit će nadležnost stvarno nadležnog suda u Bugojnu. Ovi Opšti uslovi i program lojalnosti regulisani su isključivo važećim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.