Sigurnost plaćanja

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Uslovi kupovine

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama.

ESOF doo Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Trgovac je ESOF doo, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

 

Pouzećem (platite gotovinom na ruke dostavljaču partnerskog servisa brze pošte).

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard®, Maestro®, Visa.

Općenito

ESOF doo zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje Esof.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža ESOF doo Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama.

ESOF doo nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

PRAVILA DOSTAVE 🚛

 Narudžbe se primaju svaki dan;

 Rok isporuke 24h-48h;

 Vrijeme isporuke u toku dana, a  najkasnije do 18 sati;

 Plaćanje se vrši prilikom preuzimanja;

 Isporuka se vrši od ponedjeljka do petka;

 Dostava se vrši samo na području Sarajeva, Zenice, Travnika, Bugojna i Donjeg Vakufa;

⇢Dostava za Zenicu i Travnik vrši se samo utorkom i petkom;

⇢ Minimalni iznos narudžbe je 30,00 KM;

⇢ Dostava je besplatna;

NAČIN PLAĆANJA:

 Plaćanje gotovinom po prijemu narudžbe

 Plaćanje putem elektronskog bankarstva (ebanking) na jedan od sljedećih računa :

1861210310015892 – Ziraat Bank dd Sarajevo

1401011120064368 – Sberbank BH dd Sarajevo

1413065320028984 – Bosna Bank International dd Sarajevo

Svrha uplate: Upisati broj narudžbe ili broj računa.

  • Ukoliko se plaća za drugu osobu kojoj se proizvodi isporučuju obavezno navesti ime te osobe

Opći uslovi poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu 
ESOF D.O.O. DONJI VAKUF

PODRUŽNICA 2 SARAJEVO

Merhemića trg 12

 71 000 Sarajevo

 

Email adresa:
narudzbe@esof.ba

Info telefon:
030 201 165

ID Br. 4201830470000

PDV br.201830470000

Broj rješenja:051-0-Reg-19-000606, Općinski Sud u Travniku

Direktor društva

Enver Avdić

Opće odredbe

ESOF doo pruža online uslugu prodaje I kupovine svojih proizvoda  putem svoje Internet stranice na domeni www.esof.ba .

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice shop.esof.ba  Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice shop.esof.ba  u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti podataka, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole  firem ESOF  te prihvata da preduzeće ESOF doo nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. 

Firma ESOF doo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Firma ESOF doo može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan s Općim uslovima poslovanja i korištenja. Firma ESOF doo poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. 

Firma ESOF doo zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o  povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene.  

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Firma ESOF doo nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica. 

Ova Internetska stranica shop.esof.ba je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Firme ESOF doo, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. 

Prava koje korisnik čiji se podaci skladište i koriste u svrhe funkcionisanja shop.esof.ba i digitalnog marketinga su slijedeća:
– Korisnik ima pravo da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u bazi podataka
– Korisnik ima pravo da traži izmjenu svojih podataka u bazi
– Korisnik ima pravo da traži brisanje njegovih podataka iz baze

Svi materijali koji se nalaze na shop.esof.ba  internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Firme ESOF doo, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Firme ESOF doo strogo je zabranjeno! Kršenje Općih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava pečata, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva. 

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, pečatom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica esof.ba, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Firme ESOF doo i nositelja autorskog prava. 

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Firma ESOF doo nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom pečata i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Firmi ESOF doo vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo Firmi ESOF doo mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici shop.esof.ba. 

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice shop.esof.ba isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Firma ESOF doo ne garantuje (I) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove internetske stranice. 

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Firma ESOF doo nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju Firma ESOF doo neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice. 

Uz prethodno navedene uslove, Firma ESOF doo, neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Firma ESOF doo nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Firma ESOF doo zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan. 

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici preduzeća Firma ESOF doo mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. 

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Firma ESOF doo, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika. 

Firma ESOF doo može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Firma ESOF doozadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Firma ESOF doo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Firma ESOF doo će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku. 

Firma ESOF doo je registrovani pečat Firma ESOF doo te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.  

Shop.esof.ba je registrovana domena Firme ESOF doo

Firma ESOF doo  proizvošač I  distributer je sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Firma ESOF doo ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Firma ESOF doo nije odgovorno za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na shop.esof.ba internetskoj stranici, od strane bilo koga ko nije ovlaštena osoba Firme ESOF doo. Ni pod kojim uslovima Firma ESOF doo neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem shop.esof.ba Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem shop.esof.baba Internet stranice.  

Sjedište preduzeća Firme ESOF doo je u Donjem Vakufu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Travniku, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Travniku. 

U daljnjem tekstu Općih uslova, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Firme ESOF doo sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Termin shop.esof.ba koristi se kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uslovi korištenja usluga Internetske stranice shop.esof.ba 

Svaki kupac je Slobodan da izvrši narudžbu putem internestkse stranice shop.esof.ba

Cijene 

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i uključuju iznos  PDV-a od 17%.

Za svaku kupljenu robu, kupac ce dobiti fiskalni racun.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. 

Takve situacije su vanredne i za njih se Firma ESOF doo unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. 

Akcijska prodaja 

Firma ESOF doo će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Firma ESOF doo neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na shop.esof.ba web trgovini je opisan ovdje
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na shop.esof.ba  web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Firma ESOF doo dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Firma ESOF doo će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Firma ESOF doo dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda s shop.esof.ba web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Firma ESOF doo otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije. 

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora 

Ugovor koji Krajnji korisnik sklopi sa Firmom ESOF doo za kupoprodaju proizvoda je definisan ugovorom i svi uslovi su navedeni u istom. Ovi Opći uslovi poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Firme ESOF doo i kupca.

Kupac može jednostrano otkazati ugovor uz prethodnu najavu od minimalno 6 sati ili reklamirati kupljeni proizvod u roku od 4 sata . Reklamacija se vrši na broj telefona 030201165 

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan: 

  • zamijeniti proizvod s nedostatkom, drugim novim ispravnim proizvodom; 

U slučaju kada kupac, prilikom dostave na licu mjesta utvrdi nedostatke na proizvodu, dostavljač je dužan: 

  • zamijeniti proizvod sa nedostatkom i dostaviti ga na adresu; 

U slučaju kada kupac, prilikom dostave, tek poslije utvrdi nedostatke na proizvodu, kupac je dužan isti proizvod dostaviti na adresu Firme ESOF doo i preuzeti drugi ispravni proizvod u Firme ESOF doo.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti 

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Firmi ESOF doo. 
Firma ESOF doo  vam omogućava podnošenje prigovora putem telefona 030 201165 ili putem maila info@esof.ba Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite, broj računa ili svoje korisničko ime.

Main Menu