O NAMA

Ekološki održiva hrana

Firma ESOF doo Donji Vakuf je osnovana u januaru 2013. godine. Osnovna djelatnost firme je proizvodnja, otkup i prerada voća i povrća. Postavljajući visoke standarde proizvodnje, odgovornosti u poslovanju, integriteta i profesionalnosti, za relativno kratak period, firma je postala jedan od lidera u segmentu proizvodnje u zaštićenim prostorima i razvoju kooperativne proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

Firma zapošljava stručan i visoko obrazovan kadar u menadžmentu, proizvodnoj i procesnoj tehnologiji, koji se kontinuirano usavršava i stiče nova znanja i vještine. Pored toga, firma, prema potrebi, angažuje i vanjske saradnike, kako domaće tako i međunarodne stručnjake u svojoj oblasti, a sve radi održivog napretka i kontinuiranog poslovnog usavršavanja.

Infrastrukturni kapaciteti firme ESOF su na zavidnom nivou:

– 10 ha proizvodnje u visokoprofesionalnim plastenicima – 25 ha proizvodnje na otvorenom
– 150 ha kooperantske proizvodnje jagodičastog voća
– 12.000 m2 logistički centar
– 4.000 tona skladišni prostor
– Više od 40 zaposlenih od kojih 14 sa VSS

Tehnološka opremljenost firme je na visokom novu, što omogućava konkurentnost plasamana proizvoda na svjetsko tržište i održivost lanca dostave kupcima. Proces prozvodnje, otkupa, prerade i pakovanja je precizno definisan u kontektsu savremenih pravila organizacije te međunarodnih standarda u oblasti proizvodnje i prerade hrane.

Sistem kontrole i kvalitete je u firmi od enormnog značaja, kontinuiranog pračenja, a bazira se na implementaciji Pravila i procedura svjetskih certifikata kao što su: Global GAP i International Food Standards (IFS ) certifikat.

Firma ESOF je izvozno orijentisana na međunarodno tržište. Također, značajan dio svojih proizvoda firma plasira na domaćem tržištu.

Koristeći prirodne blagodati čistog zraka, nezagađene zemlje i čiste vode, proizvodnja voća i povrća je u potpunoj saglasnosti sa očuvanjem okoliša i prirode te na taj način firma ESOF njeguje brigu o prirodnim resursima i odgovorno ih koristi. više infromacije na www.esof.ba

Certifikovana kvaliteta

Domaći BH proizvod

Propisno sortiran i upakovan proizvod

Štedi vrijeme i novac

Main Menu